Trang chủ

RƯỢU VIỆT XƯA
Tiên phong cho dòng rượu vì chất lượng

DELTA GROUP
Được hình thành từ những năm cuối thập kỷ 90, Delta group không
ngừng phát triển và mở rộng hoạt động của mình trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, việc hỗ trợ và tham gia nghiên cứu cùng các nhà khoa học
được đặc biệt quan tâm . Năm 2000, các tiến sỹ hàng đầu về khoa
học công nghệ thực phẩm đồ uống của Việt Nam và Nhật Bản bắt tay
 vào việc xây dựng đề án nghiên cứu và sản suất rượu truyền thống.
 Đề án được nhà nước cung cấp mã số đề án nghiên cứu cấp quốc
gia. Delta group đã tham gia, hỗ trợ và xây dựng nhà máy sản suất
rượu ở Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội. Nhà máy được lắp đặt trang thiết bị
và dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu từ nhật bản phù hợp cho
việc sản xuất bằng công nghệ cao. Công nghệ và thiết bị hiện đại bấc
 nhất này ở Việt nam đang được áp dụng duy nhất tại nhà máy rượu

Việt Xưa để sản xuất được dòng rượu "xứng danh truyền thống -tự
hào dân tộc". Thành công của đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng
trong lĩnh vực bảo tồn, tôn vinh truyền thống văn hóa ẩm tửu của dân
tộc và góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng - an sinh xã hội.


RƯỢU VIỆT XƯA
Rượu truyền thống Việt Xưa được sản xuất từ gạo và nguồn nước
 tinh túy thẩm tích hàng ngàn năm qua triệu triệu lớp đá vôi của đại
ngàn núi Tản Viên huyền thoại. Rượu được chưng cất bằng thiết bị
chưng cất hiện đại cung các phương pháp cổ truyền tinh hoa nhất từ
thủa Lạc Hồng. Việt Xưa gắn liền với những câu chuyện cổ tích riêng
 của từng thời đại...

----------------------------------------------------------------------------------------